keyboard_arrow_up
Բլոգոլորտ
մամուլ

Վանիկ Հովակիմյան (Անանուն)

http://rockvan.blogspot.com... 84 գրառում

Եվս 16 նյութ և հեղինակը կստանա 3 փոքր չափի դափնեպսակ:


Օրագիր
#քաղաքական
Ես արթնացել եմ ...
#քաղաքական
Նա ԿԱ ու ՉԿԱ ...
#քաղաքական
Մենք մահացանք...Սիրելիս
#քաղաքական
Սիրունս, 18+
#քաղաքական
Հայերը մոռացան հայ մնալ
#քաղաքական
Անխոս Համբույր...
#քաղաքական
Սիրել եմ մեկին ..........
#քաղաքական
Հիվանդ Օրագիր
#քաղաքական
Ների´ր, մայրի´կ
#քաղաքական
Փոթորկվի՛ր, հոգի՛ս.....
#քաղաքական
Երանի Թե չուշանամ
#քաղաքական
Նամակ ՄՈՐՍ սրտին
#քաղաքական
Անվերնագիր իմ սեր.......
#քաղաքական
Թե անգամ ինձ լքես....
#քաղաքական
Քո նայվածքի հետ....
#քաղաքական
Անառակ ազատություն...
#քաղաքական
Ցնորք...
#քաղաքական
Մեղմ ուղեկից.......
#քաղաքական
Ուշացած Կաթիլ.....
#քաղաքական
Մենության պարը...
#քաղաքական
Վերջին զրույց....
#քաղաքական
Մոտեցիր ինձ........
#քաղաքական
Գայանեի արցունքները ...
#քաղաքական
Ախ՜ մրսում եմ ...
#քաղաքական
Դու արդեն չկաս........
#քաղաքական
Անվերնագիր....
#քաղաքական
Ահա և վերջ ....
#քաղաքական
Ինչու՞
#քաղաքական
Զրույց ինքս ինձ հետ ...
#քաղաքական