keyboard_arrow_up
Բլոգոլորտ
մամուլ

Խլուրդ

http://khlurd.livejournal.com... 173 գրառում

Եվս 27 նյութ և հեղինակը կստանա 2 միջին չափի դափնեպսակ:


Ա դե` մի ծնգցրեք
#քաղաքական
Ես մտածեցի ու որոշեցի
#քաղաքական
Ես լացում եմ քեզ
#քաղաքական
Եզրից...
#քաղաքական
Խառնած տողեր
#քաղաքական
Ասֆալտի լվացում
#քաղաքական
Առանց ափսոսանքի
#քաղաքական
Եթե հաշվիչը չլիներ
#քաղաքական
Էս էլ սենց
#քաղաքական
Հարց մայրենիից
#քաղաքական
Սա կարևոր է
#քաղաքական
Սրսկում
#քաղաքական
Հայկականը
#քաղաքական
Պիտի գնալ
#քաղաքական
գարնանային բախտ
#քաղաքական
Դուռը
#քաղաքական
տող-աղ-տող
#քաղաքական
Չափանիշ առ ոստիկան
#քաղաքական
Խըլվըըըլամ քո դո-շին
#քաղաքական
Ասա, որ չես ասի
#քաղաքական
Դիտմամբ է արած՞՞
#քաղաքական
Վարչատտիպ
#քաղաքական
էթիկոտ
#քաղաքական
Շտօգձեկագդա 2
#քաղաքական
Շտօգձեկագդա 1
#քաղաքական
հայրենասիրություն և ոչ
#քաղաքական