keyboard_arrow_up
Բլոգոլորտ
մամուլ

Քչերը գիտեն, շատերը չգիտեն

https://www.facebook.com/ashxa... 179 գրառում

Եվս 21 նյութ և հեղինակը կստանա 2 միջին չափի դափնեպսակ:


Փորձեք լուծել այս խնդիրը
#քաղաքական
Գտեք ճիշտ պատասխանը
#քաղաքական
Ի՞նչ տեսաք առաջինը
#քաղաքական
Այսօր Ուրբաթ 13 է
#քաղաքական