keyboard_arrow_up
Բլոգոլորտ
մամուլ

Հովսեփյան Վրեժ

https://www.facebook.com/vrezh... 126 գրառում

Եվս 74 նյութ և հեղինակը կստանա 2 միջին չափի դափնեպսակ:


Երկաթի 5 հրաշալի աղբյուր
#քաղաքական
Պայքար մանրէների դեմ
#քաղաքական
Ալոճենին` դեղ սրտի համար
#քաղաքական
Իշխան ձկան մասին
#քաղաքական
Խելքի տարրը` յոդ
#քաղաքական
Ողնաշարի ճողվածք
#քաղաքական