Երևանին նիկոլ ասկյարի կողմից պարտադրվածը պատերազմի պահին աշխատավարձ է բարձրացնում


00:17 , 29 հուլիս, 2021