Մարդիկ օգնել են իշխանափոխությանը, նորերը պետք է օգնեն մարդկանց փոխվել


16:11 , 12 փետրվար, 2019

Անկասկած, որոշ հանգրվանից հետո աղքատությունը մտածողության փակ շղթայական ձև է՝ միայն մի մեծ «բայց»-ով...

Պետության ոչ թե դա պետք է արձանագրի որպես փաստ, այլ ռեալ քայլեր անի՝ փոխելու այց ցիկլից դուրս գալ չկարողացող մարդկանց մտածողությունը, վարքաձևերը։

Այս առումով մարդիկ հաճախ ավելի անօգնական են, քան առաջին հայացքից թվում է։

Մարդիկ օգնել են իշխանափոխությանը, նորերը պետք է օգնեն մարդկանց փոխվել։