Դուք գիտեի՞ք այս մասին


20:45 , 25 հուլիս, 2015

«Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում գործում է ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, որտեղ կենտրոնացված են համապատասխան տեղեկատվական բազաններ, այդ թվում` ըստ
տարածքների հաշմանդամների տեղակայման մասին տեղեկատվությունը: Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ահազանգի ստացման դեպքում ճգնաժամային կենտրոնը հստակ կարողանում է պարզել, թե վտանգավոր տարածքում որքան հաշմանդամ կա, որտեղ են նրանք տեղաբաշխված և դրա հիման վրա մշակում է համապատասխան միջոցառումներ հաշմանդամներին աջակցելու համար»:

Հաշվետվություն <<Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին>> ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ, ՀՀ կառավարության, 2012 թվական: