Պետական իշխանությունը շարունակելու է թույլ և գրեթե անկարող պահել տեղական իշխանություններին


13:52 , 1 նոյեմբեր, 2014

 

Ծախսային մասով` 2015 թվին պետական բյուջեով Հայաստանի բոլոր համայնքների բյուջեների հանրագումարը (ներառյալ պետական բյուջեից ստացվող պետական դրամաշնորհները) կկազմեն ՀՀ 2015 թվի համախմբված բյուջեի 9,395%-ը:

Եկամտային մասով` 10,095%-ը: 

Իսկ գիտե՞ք՝ դա ինչ է նշանակում: 
Դա նշանակում է, որ երկրում իշխանությունների ծախսած մեր փողերի 10 դրամից միայն 1 դրամն են ծախսելու բոլոր 915 տեղական իշխանությունները` համայնքապետարանները` մեկտեղ, մյուս 9-ը ծախսելու են պետական իշխանությունները: Պետական իշխանությունը գործող օրենսդրությամբ շարունակելու է թույլ և գրեթե անկարող պահել տեղական իշխանություններին: Իրենց այդպես է պետք: