Հիդարնես Ա Երվանդունի. հայ արքա Երվանդյան Հայաստանում (PHOTO)


21:27 , 21 օգոստոս, 2012

Հիդարնես Ա մ.թ.ա. VI դ.:  Հիդարնես Ա Երվանդունի-հայ արքա Երվանդյան Հայաստանում Երվանդունիների տոհմից, ով կառավարել է մ.թ.ա. 6-րդ դարի վերջում: Նա հիմք դրեց Երվանդունիների արքայատոհմին նվիրված տոնակատարությունների, որոնք անց էին կացվում ողջ երկրով մեկ: