Ներսես Երիցյանը, Հակոբ Հակոբյանը և Ասատրյանը պետք է տղամարդավարի այս րոպեից հեռանան


12:56 , 2 ապրիլ, 2014

Ներսես Երիցյանը, Հակոբ Հակոբյանը, նախարար Ասատրյանը պետք է տղամարդավարի այս րոպեից հեռանան:
Տղամարդավարի: