Փաստացի աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգման մասին


22:17 , 6 փետրվար, 2014

Հարգելի ընկերներ, ձեզ ներկայացվում է «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկումը, որի կարգավորման առանցքը փաստացի աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգումն է: Այլ կերպ ասած այն վերաբերում է մեզանում շատ տարածված այսպես ասած «չգրանցված» աշխատանքային հարաբերություններին: